febe fejlec lekerekitett

 Nyolcvan év nagyidő, másfél emberöltő, Jászfényszarun ennyi idő telt el az óvoda létrejöttétől. Márkus János 1890-től 1926-ig tanított Jászfényszarun, 1914-től nyugdíjazásáig 12 tanéven át igazgató-tanítóként nevelt és oktatott. Leánya Mária óvónő és egy fia Ödön városházán tisztviselő. Családot egyik sem alapított. Márkus Mária Gabriella Jászfényszarun, 1897. szeptember 16-án született.

 A Szolnok vármegye tanfelügyelője engedélyezte Márkus Mária óvónőnek magánóvoda létesítését Jászfényszaruban. „… ezennel engedélyt adok arra, hogy Jászfényszaru községben magán jellegű kisdedóvodát állíthasson és tarthasson fenn… Szolnok, 1934. február 26-án.”

A ténylegesen a magán óvoda a Márkus szülői házban a mai Hunyadi János utca jobb sarkán állott házban 1934. április 23-án nyílt meg. A gyermek létszám növekedésével a mai CBA helyén állt Szűcs Mihály, később Kiss Pál István tulajdonát képező házában folyt.1938. december 30-tól kinevezik helyettes állami óvónőnek, 1939. május 16-án állami segédóvónőnek. Rendes óvónő 1940. december 30-tól. Később Nagy Bertalan adóügyi jegyző volt lakása a Kossuth Lajos út 2 szám - a mai Napsugár Óvoda - alatt adott otthont a kisgyermekeknek. Az Óvoda állami kezelésbe való vétele az óvónő számára kedvező volt, mert a fenntartási költségek ezen túl nem őt terhelték. Márkus Mariska néni, mert mindenki így hívta 1957-ben ment nyugdíjba. Az óvoda ekkor lett államosítva. Nyugdíjasként 13 évet élt, 1979. december 10-én 82 évesen Jászberényben hunyt el, Jászfényszarun a Szent Kereszt temetőben a szülői sírban nyugszik. Mariska néni magán óvodájának első óvodásai közül már kevesen élnek, hiszen 1928 és 1931 között születtek.

Az első óvónő Márkus Marika emlékét ápolva, tisztelettel kérem, akinek van tulajdonában 1934 és 1957 között készült óvodai csoportkép az hozzám (Tóth Tibor) a városházára szíveskedjék behozni. Az eredeti fotókról másolatot készítek, és azonnal visszaadom. Az így összegyűjtött fotó másolatokból szeretnénk az évforduló kapcsán egy kiállítást összeállítani, illetve az újság hasábjain néhányat közkincsé tenni.

Tóth Tibor

Fotó:

1./

A harmincas évek közepén készült az óvodai csoportkép az elsősorban középen Márkus Mária.

Fotó: FÉBE archívum

2./

Márkus Mária 1975 évben lakásása kertjében.

Fotó: FÉBE archívum