febe fejlec lekerekitett

2022

 • ANNO – Jászfényszaru díszpolgára lett

  Gömbös Gyula  A Függetlenség című politikai napilap I. évfolyam 1933. december 21. csütörtöki számának 5. oldalán olvasható (az újság 1933. február 16 és 1944. november 14. között Budapesten jelent meg): „Három díszpolgári oklevelet adtak át Gömbös miniszterelnöknek. Mint a Függetlenség már közölte, Pusztamonostor, Jászfényszarú és Jászfelsőszentgyörgy nagyközségek képviselőtestülete díszpolgárrá választotta Gömbös Gyula miniszterelnököt ragaszkodása és bizalma jeléül. A díszpolgári oklevelet a három község vezető polgáraiból alakult 25 tagú küldöttség Balázsovics János kormányfőtanácsos, felsőházi tag és Jenes József vezetésével kedden(19-én) adta át a miniszterelnöknek, aki köszönetet mondott a bizalomért, majd hosszasan elbeszélgetett a küldöttség tagjaival.”

 • A FÉBE programtervezete 2022. évben

   A FÉBE Elnöksége 2021. december 18-i ülésén tárgyalta és megvitatta az egyesület 2022. évi programját, melyet a május havi közgyűlésén véglegesítenek és fogadnak el.

  Március 27. A volt tsz-tagok találkozója kapcsán a Rimóczi-kastély hátsó parkjában ültetendő emlékfa (páfrányfenyő) költségét egyesületünk biztosítja, és a szervezésben is közreműködik. A tagjaink között sok volt téesz-tag található.
  Május 6-án emlékezünk a redemptio 278. évfordulójára a Városháza homlokzatán lévő emléktáblánál. Az elnökségi ülést is ezen a napon tartjuk.
  Május 27-én (pénteken) 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében tartjuk éves közgyűlésünket. Itt adjuk át négy főnek a Tízéves tagságért érmet, hat főnek a 20 éves tagságért bronz kitűzőt, 21 főnek a negyedszázados tagságért díszoklevelet.
  Dr. Palla Gábor felhívására a „Legkirándulósabb család” díjának átadása a tanévzárón.
  Augusztus 5-7. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 52. Vándorgyűlése Jászfényszarun, országos rendezvény, segítője a FÉBE is. Az egyesület érembörzén bemutatja és kiállítja eddig kiadott érmeit.

 • A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE

  fejléc

  A 8 osztályos elemi iskolai typus bevezetése a Jászságban is elkezdődik

     A Városi Értéktárba Danassy Mária tanítónő (1911-1941 között tanított Jászfényszarun) előfizetője volt a Jászsági Katholikus Tudósító újságnak. Tóth János igazgató-tanító (1936-l1949 között töltötte be az igazgatói posztot ) hagyatékából több szám a Városi Értéktárba került.
     A II. évfolyam 4. szám Jászberény 1929 április hó megjelent kiadvány 22. oldalán olvashatjuk: A 8 osztályos elemi iskolai typus bevezetése a Jászságban is elkezdődik.Gusztin Mihály(1926-1936 között igazgatta az iskolát) jászfényszarui igazgatótól nyert értesülésünk szerint a kultuszminiszter elhatározta, hogy Jászfényszarun a következő tanévben próbaképen megnyitja a hat elemi tovább fejlesztésére a hetedik osztályt. A község tanulnivágyó lakosságának dicséretére legyen mondva, a felállitandó 7-ik osztály nem lesz üres, mert már eddig is 25 tanuló jelentkezett, akik kész örömmel ragadják meg az alkalmat, hogy tovább tanuljanak és ezáltal emeljék a magyarság szellemi nivóját. Biztosra vesszük, ha az új 7-ik osztály megnyitásának idejére elkövetkezik, a 25 jelentkező mellé kerül még másik 20 is.
  Jászfényszaru már akkor is úttörő szerepet töltött be.
  Kép és szöveg: Tóth Tibor

  Fotó: A tudósító fejléce

 • A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE - Bizonyítvány – özv. Darabont Józsefnénak

    Bazsó Pál és Gömöri Erzsébet szülők gyermekekén Jászberényben 1870. március 18-án született Bazsó Viktória. Házasságot kötött Jászberénybe 1890. május 20-án Darabont Józseffel.
     A szegedi magyar királyi Bábaképző- Intézetnek igazgató-tanára és a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisztertől kiküldött vizsgálók 1911. január 28. napján Darabont Bazsó Viktória részére oklevelet állított ki. (Oklevél a Városi Értéktárban adomány által került). Az oklevél hátlapján Jászfényszaru 1901 pecsétje és Gyila Ferenc főjegyző sajátkezű írásával rögzítette, hogy (1928. február 4.) a most használható neve özv. Darabont Józsefné Bazsó Viktória. A záradékból következik, hogy ekkor már biztos Jászfényszarun élt és bábaként tevékenykedett.

 • A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE - Hivatalos nyugta

  Hivatalos nyugta
  A Városi Értéktárba adományként került a Jászfényszaru község pénztára által 1948. január 16-án kiállított hivatalos nyugtája.
  Tóth Tibor

  Nyugta ért érdekesség 2022 08 15 001

  Fotó: Hivatalos nyugta