febe fejlec lekerekitett

FÉNYSZARUIAK BARÁTI EGYESÜLETE

 

PÉNZTÁRI SZABÁLYZAT

 

Készült 1997 október 11


1.

A pénztárban az egyesület működéséhez szükséges készpénzforgalom lebonyolításához szükséges készpénzzel kell rendelkezni, mely záráskor nem lehet több - csak indokolt esetben, mint a következő nap banknyitás előtti beszerzés, vagy utazás miatt - 100.000,- Ft-nál.

2.


a.) A FÉBE házipénztárában kell kezelni a Jászfényszaru és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett összeget.

b.) Bankszámláról készpénzállomány csak a pénzintézet által szabályozott módon, szabályosan kiállított készpénzcsekkel lehet felvenni.

3.

a.) A FEBE házipénztárába a havi pénztárzárás után tartható készpénz értéke a 100.000,-Ft-ot azaz Egyszáz-ezer Ft-ot nem haladhatja meg. Az ezt meghaladó összeget a zárás előtt a bankszámlára be kell fizetni.

b.) A házipénztárba pénztárzárlat után tartható készpénz szempontjából nem kell figyelembe venni a munkabért, megbízási vagy vállalkozási díjat.

c.) Kivételes esetben, indoklással, elnöki utasításra, melyet írásba kell foglalni, lehet csak 100.000,- forintot meghaladó összeg.

A pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatkörök

4.


a.) A pénztárosi feladatokat a közgyulés által megválasztott tisztségviselő pénztáros látja el.

b.) A pénztáros a házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelőséggel kezeli.

c.) A pénztáros feladata a házipénztárban tartott készpénz kezelése és megorzése, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. A pénzügyi lebonyolítást a Számviteli Törvény előírásai szerint kell végezni. A szükséges pénztárbizonylatok kiállításáért, valamint azok megfelelő bizonylatokkal (mellékletekkel) történő ellátásáért, valamint az utalványoztatásért is a pénztáros felelős.

5.

a.) A Banki utalványozási joga az elnökség által kijelölt személyeknek van. Közülük egyszerre 2 fő aláírása szükséges.

A házi pénztári bizonylatok

6.

a.) Házipénztári befizetések és kifizetések csak bizonylat alapján számolhatók el.
- Számla, illetve minden más esetben pénztárbizonylat
- Befizetések bevételezésére a Bevételi Pénztárbizonylat
- Kifizetések elszámolására a Kiadási Pénztárbizonylat

b.) Abban az esetben, ha pénztárbizonylatot kell kiállítani, a pénztárbizonylaton kell az érvényesítonek, az utalványozónak kézjegyével az összeg átvételét elismerni, az átvevőnek pedig az aláírásával igazolni.

7.

a.) A FÉBE nevére szóló kézpénzfizetési számlák esetében külön kiadási, bevételi pénztárbizonylat kiállításra nem kerül, az elszámolás a számla alapján, az utalványozás a számlán történik.

b.) Minden más esetben a befizetésekről és kifizetésekről külön pénztárbizonylatot kell kiállítani.

8.

a.) A bevételi bizonylathoz csatolni kell mindazokat az okmányokat, melyek a befizetésre vonatkoznak. A bevételi bizonylaton a bevételi jogcímet fel kell tüntetni.

b.) A kiadási pénztárbizonylatot a megfelelő pénztári alapokmány alapján a pénztáros állítja ki. A kiadási pénztárbizonylathoz csatolni kell a pénztári alapokmányt.

9.


a.) A pénztárosnak a befizetéskor illetve a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére, az utalványozás megtörtént-e a számlán. Ha ez nem személyesen történik, csak szabályosan kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki az összeg, s ehhez azt csatolni kell.


Az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása

10.


a.) Készpénzt elszámolásra kiadni csak az alábbi jogcímre lehet:
- kiküldetésre előleg
- üzemanyag előleg az eloírt nyomtatvány szerint
- egyéb működési feladatokra felmerülő összegek

b.) Az a.) pontban meghatározott kiadásokat csak személyre szólóan, személyes elszámolási kötelezettség mellett lehet kifizetni. A felvett összeg mellett az elszámolás idejét is fel kell tüntetni.


Szigorú számadású nyomtatványok kezelése és felhasználásuk nyilvántartása

11.

a.) E rendelet szempontjából az alábbiakban felsorolt, sorszámban ellátott felhasználatlan nyomtatványokat kell szigorú számadású nyomtatványként kezelni.
- Készpénzcsekk (készpénzfelvételi utalványok)
- Bevételi és kiadási pénztárbizonylat
- Sorszámozott tömbök: számla, készpénzfizetési számla, nyugta, idoszaki pénztárjelentés


12.

a.) A kiállítás közben vagy más módon elrontott csekkek és utalványurlapot nem szabad a számlavezető pénzintézethez megküldeni vagy forgalomba hozni. Az ilyen űrlapot egy vonással keresztben át kell húzni és rontott szóval át kell írni.

b.) A csekk és az utalványfüzetben visszamaradó toszelvényeket valamint a szigorú számadású nyomtatványokat 5 évig meg kell őrizni.

c.) A pénzintézet bankszámlájának megszunése esetén a felhasználatlanul maradt csekket és utalványfüzeteket a bankszámlát vezető pénzintézethez kell visszajutatni.

Jászfényszaru, 1997. október 11.

egyesület elnöke