febe fejlec lekerekitett

Egyesületi munkáért ezüst kitűző

Az oklevelet tervezte és kivitelezte:
Szabó Imrefia Béla képzőművész
ezust_okl

Az ezüst kitűzőt tervezte és kivitelezte:
Szabó Imrefia Béla képzőművész

ezust_kituzo

Az ezüst kitűző adományozható az egyesületben vagy az egyesületért, alapítványért hosszú időn keresztül kiemelkedő munkát végző személyeknek. Az ezüst kitűző 30 mm átmérőjű, az egyesület címerét ábrázoló kitűzhető, 12 gramm súlyú ezüst jelvény, díszdobozba elhelyezve. Az ezüst kitűzőhöz sötétkék velúrmappában elhelyezett A/4-es nagyságú oklevél is jár, amely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, az adományozás keltét, az egyesület viaszpecsét lenyomatát. Az elnökség a beérkező javaslatok alapján évente legfeljebb három ezüst kitűzőt adományozhat.

Ezüst Kitûzõben részesültek

Gyõriné Dr. Czeglédi Márta, Nagyné Kiss Mária, Tóth Tibor, Lovászné Török Magdolna, Mészáros László

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1998. február 21-én azV. Jótékonyságiműsoros esten és bálon Ezüst Kitűzőt adományozott:

Győriné Dr. Czeglédi Mártának : a városért, az itt élő emberekért hosszú időn átvégzett kimagasló munkájáért, a FÉBE létrehozásában játszott szerepéért, Jászfényszarun a civil szervezetek tevékenységének sokoldalú önkormányzati és személyes segítéséért, a példa értékű lokálpatriotizmusáért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 1998. december 5-én jubileumi közgyűlésén Ezüst Kitűzőt adományozott:

Nagyné Kiss Máriának (Szolnok) : a város és az egyesület sokoldalú segítéséért, pályázatok, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való személyes részvételéért.

FÉBE Ezüst kitűző: kitüntetésben részesült:

 

Tóth Tibor, a FÉBE tevékenységének tíz éves összefogásáért, irányításáért, kiemelten a kulturális és helytörténeti tevékenységéért.

Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2008. november 22-i jubileumi összejövetelén a városért, az egyesületért hosszúidőn át végzett kiváló munkájáért ezüst kitűzőt adományozott:

 

Lovászné Török Magdolnának sokrétű kimagasló közösségi tevékenységéért, az egyesületben hosszúidő óta végzett példaértékű szervező munkájáért;

Mészáros Lászlónak a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriumának másfél évtizedes összefogásáért, az alapítvány ügyeinek, tevékenységének, szervezéséért, viteléért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2011. május 28-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkáért Ezüst Kitűzőt adományozott a következő személynek:

Kővágó Jánosnénak, az egyesület tisztségviselőjének sokrétű segítő munkájáért, valamint a városi vöröskeresztes mozgalomban kifejtett több évtizedes elismerés méltó munkájáért;

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2013. október 19-én a FÉBE húszéves jubileumiösszejövetelén az egyesületért, a városért, az itt élőkért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkáért Ezüst Kitűzőt adományozott a következő személyeknek:

Agócs Ferenc úrnak a FÉBE elnökségi tagjának, a városért a közösségekért végzett sokrétű munkájának elismeréseként.

Cserháti Ágnes úrhölgy a Jászfényszaruért Alapítvány alapító kurátorának, a városi egyesületi alapítványi rendezvényeken vállalt közreműködéséért Jászfényszaru a médiában történő népszerűsítéséért, jó hírének öregbítéséért.

Csomor Csilla úrhölgynek színművésznek több éves Napsugár Gyermekszínpad, majd Fortuna Együttes tagjaként végzett kiemelkedő színjátszói tevékenységéért, a település és FÉBE rendezvényein nyújtott művészi szerepléséért, a színházi elődök életének művészi bemutatásáért, Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért.

Ézsiás László úrnak több mint másfél évtizedes városi, egyesületi rendezvényeken történő színvonalas szerepléséért, lokálpatrióta tartalmú versek írásaiért Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért.

Szabó Krisztina úrhölgynek énekművész-tanárnak, az elmúlt két évtizedben a városi egyesületi rendezvényeken nyújtott művészi szerepléseiért, Jászfényszaru hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

Zsámboki Zsolt úrnak a FÉBE alapító tagjának két évtizedes segítő, közreműködő munkájáért, Jászfényszaru hírnevének öregbítéséért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2016. május 28-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkáért Ezüst Kitűzőt adományozott a következő személynek:

Bordásné Kovács Katalin úrhölgynek hosszú idő óta a város kulturális életében játszott sokszínű munkájáért, különös tekintettel a BLNT Drámapedagógiai Műhely vezetőjeként végzett önzetlen tevékenységéért.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének Elnöksége 2018. november 3-án a FÉBE húszéves jubileumi összejövetelén az egyesületért, a városért, az itt élőkért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkáért Ezüst Kitűzőt adományozott a következő személyeknek:

CSERHÁTI VENCELNÉ Úrhölgynek, a FÉBE Ellenőrző Bizottság elnökének, több mint 22 éves tevékenységének elismeréseként;
JÁGER JÁNOS Úrnak, az egyesület tagjának a város és az egyesület életében és azon túlmutató több évtizedes tevékenységéért;
KOTÁNNÉ KOVÁCS TÍMIA Úrhölgynek, az egyesület tagjának, a Jászfényszaruért Alapítvány kurátorának, a diákönkormányzat vezetőjének a városban, az iskolában, az egyesületben, alapítványban végzett két évtizedet is meghaladó sokszínű önzetlen tevékenységéért;
SOMOGYI GÉZA Úrnak a Samsung Elektronias Magyar Rt. HR menedzserének a Samsung és egyesületünk kapcsolatépítésében játszott meghatározó közvetítő munkájáért;
TAMUS BÉLA Úrnak az egyesület alapítóelnökségi tagjának, negyedszázados tevékenységét, a Fényszarui Képzőművészeti Napok elindításáért, segítéséért, a környezetvédelem országos képviselete terén végzett munkájáért;

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2021. szeptember 3-án megtartott közgyűlésén az egyesületért, a városért, az itt élőkért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkáért Ezüst Kitűzőt adományozott a következő személynek:

Győri Ernő részére a FÉBE alapító tagjának, kiterjedt helyismerete, szakmai rálátása és széleskörű kapcsolatai révén támogatja, segíti mind a település, mind az egyesület rendezvényeinek lebonyolítását, továbbá a helytörténeti kutatások előrehaladását.
Kovács Béláné Pető Magdolna részére FÉBE tagjának, a BL Népfőiskolai Társaság alapító elnökének, a városban és azon túl végzett sokszínű eredményes civiltevékenységéért, a város hírnevének öregbítéséért; 
Kónyáné Kolozs Katalin
részére a FÉBE alapító Ellenőrző Bizottság tagjának, az egyesület sokrétű és hosszú idő óta végzett pénzügyi segítő és tanácsadó tevékenységéért;
Ördögné Czeglédi Mária részére, a FÉBE tagjának, jászasszonynak, a városban végzett több évtizedes kimagasló kulturális, hagyományőrző tevékenységének elismeréseként.

Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége november 12-i döntése alapján 2023. december  2-án  a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartott városi és egyesületi ünnepségen az egyesületért, a városért, az itt élőkért hosszú időn át végzett kiemelkedő munkáért Ezüst Kitűzőt adományozott a következő személyeknek:

Basa Éva részére, a FÉBE alapító tagjának a Jászfényszaruért Alapítvány kurátoraként végzett munkájáért. Amatőr színjátszóként emlékezes szerepek alakításáért. Sokszínű, civileket segítő és gyerekek táboroztatásában végzett tevekénységének elismeréseként.
  Ézsiás Vencel részére, a FÉBE alapító tagjának a huszár hagyományok felélesztése, népszerűsítése terén végzett munkájáért. A helyi ifjúságnak rendezett bemutatók megszervezéséért. A Jászság és Jászfényszaru jó hírének öregbítéséért.
  Kovács Tímea részére Jászfényszarun az amatőr színjátszásban kifejtett több évtizedes munkájáért. Az utóbbi tíz évben a Fortuna Együttes és Napsugár Gyermekszínpad vezetéséért, színdarabok rendezésért. Előadásaik határon túli bemutatásáért.