febe fejlec lekerekitett

Hortiné dr. Barhó Edit Jász Múzeum igazgatója, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztője fordult ezzel a felhívással a jász és kun települések honismereti lapjának olvasóihoz. „Mentsük meg közösen a Redemptio újságot! A jászok és a kunok az évszázadok folyamán oly sok nemes ügyért fogtak már össze. Úgy gondoljuk a Redemptio lap jelen korunk jász és kun öntudatának olyan példaértékű megnyilvánulási formája, amelyet nem szabad veszni hagynunk.

 Kérjük Önöket, segítsenek új előfizetők szervezésében, és ha tehetik, segítsenek pénzbeli adományaikkal is. Bármilyen összeg nagy segítséget jelentene számunkra a lap megmentésében… Akinek lehetősége van az újság nyomdai megjelentetését anyagilag is támogatni, az adományát a Jász Múzeumért Alapítvány 10104260-07259252-00000008 számú számlára kérjük átutalni. Adomány tehető a Jász Múzeumban, és postai csekk befizetésével is.”
A lap megjelentetését a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel az elmúlt 21 évben. A két évtized alatt az újság megjelenésében és tartalmában jelentősen fejlődött. 2006-tól 24 oldalon színes kiadásban két havonként 1000 példányban jelenik meg. A kiadáshoz az előfizetők 300,- Ft-tal példányonként járultak hozzá és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pedig éveken át pályázati pénzzel segítette a kiadást. A NKA 2013-ban és ebben az évben is már nem tartotta támogatásra érdemesnek a Jász Múzeumért Alapítvány pályázatát, a lap megjelentetését nem támogatta.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun, az elszármazottak körében való terjesztését. Havi 40 példány értékesítését végezzük.
Kérjük tagjainkat, érdeklődőket, hogy fizessenek elő az újságra 1800,- Ft/év, vagy egy-egy lapszámot 300,- forintért megvásárolhatják a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban, Hangosiné Réz Máriánál vagy Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak igény esetén, postán jutatjuk el a lapot.
Tóth Tibor