febe fejlec lekerekitett

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2014. október 19-én a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében megjelent érdeklődőknek mutatta be legújabb, sorrendben a tizenkettedik kiadványát Gyenge Péter: Andris című kisregényt.

A kiadvány 600,- Ft-os áron a Jász - Takarékszövetkezet helyi kirendeltségén (Szabadság út 1. Hangosiné Réz Mária), Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár részlegén (Szent István út 1.) és Baranyi Józsefné Nellinél (Szabadság út 102.) megvásárolható.

 A FÉBE elnöke tisztelettel és szeretettel köszöntötte Gyenge Péter: ANDRIS című könyvének hetven év után az újrakiadás alkalmából rendezett ünnepségen megjelent valamennyi résztvevőt.
Külön is köszöntötte: Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru város újra választott polgármesterét, a FÉBE Örökös tagját, prof. dr. Dobák Miklóst a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet intézetigazgató egyetemi tanárt, Jászfényszaru város Díszpolgárát, a FÉBE Örökös tagját, a bemutatásra kerülő könyv ajánlóját.
Berényi Ferenc, Győri János, Lovászné Török Magdolna, Zsámboki Sándor újra választott önkormányzati képviselőket, dr. Voller Erika Jászfényszaru város jegyzőjét, Mészáros Lászlót, nyugalmazott címzetes főjegyzőt, a Jászfényszaruért Alapítvány kuratóriumának elnökét, a FÉBE titkárát, a most bemutatásra kerülő könyv egyik technikai segítőjét, és Hortiné dr. Bathó Editet, a Jász Múzeum igazgatóját.

Egy település életében a hozzákötődő vagy róla, az itt élőkről szóló könyv megjelenttetése mindig különös jelentőséggel bír és ünnepnapnak számit. Nem túl gyakran fordult illetve fordul elő ilyen ünnepnap településünk történelmében. 1945 előtt Jászfényszaruról mai ismereteink szerint önálló kötet kettő jelent meg. Az egyik 1892-ben Szűcs Mihály tollából Életleírása és 1944-ben hetven évvel ezelőtt Gyenge Péter: Andris című kisregénye.
1945 után is eltelt 44 év amikor a Nagyközségi Közös Tanács megjelentette Kiss József két írását a Földreform és agrárfejlődés Jászfényszarun 1945-1948, valamint Jászfényszarui telepesek Dunántúlon 1946-1950 közötti időszakról szóló könyvet 400 példányban.
Ezt követően négy év elteltével 1993-ban Lantos Péter tanár főszerkesztésében Jászfényszaru varossá nyilvánítási pályázata alapján készült Jászfényszaru – a legrégebbi időktől napjainkig címet viselő 59 oldalas kiadványt Jászfényszaru Város Önkormányzata 150, majd 1994 évben 2. kiadást 300 példányban adta ki.

Két év múlva 1996. augusztus 20-án a FÉBE kiadásában jelent meg a rendszerváltás utáni második, egyben Jászfényszaru első Szűcs Mihály 1892 kiadású könyvének hasonmás kiadása, a szerzőről és a családról szóló kutatási eredményekkel, családfával kiegészítve, 650 példányban. Tizennyolc év után már ez is könyv ritkaságnak számít, mert öt év alatt valamennyi példány elfogyott. Az 1996 utáni években összesen a 18 év alatt, mint egy húsz kiadvány látott napvilágot átlagban évente egy, az utóbbi két évben kettő-kettő a FÉBE és az általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány jóvoltából. A kiadott könyvek, kiadványok közel kétharmadát a FÉBE, egy harmadát a BL Népfőiskolai Társaság, egyet-egyet Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Jászfényszaruért Alapítvány jelentetett meg.

A mai virtuális világban legmaradandóbb érték az utánunk jövő nemzedéknek is a könyv lesz és marad.
A kiadványok sorozatát ma is egy könyv ritkaság újbóli kiadásával gyarapítjuk.
Közel 30 éve, hogy Czeglédi Marikától kaptam egy érdekes könyvet – amely édesanyja Czeglédi Lászlóné Hajnika néni tulajdonát képzi – olvasásra. A könyvet 1944-ben a Dobó Könyvkiadó adta ki a kisregény írója Gyenge Péter Jászfényszarun született és a könyv fejezeteiben Jászfényszarui történeteket írt le.

Virágcsokor átadásával megköszöni a felelős kiadó Hajnika néninek, hogy megőrizte és kölcsön adta a szerző által dedikált példányt. Ez tette lehetővé, hogy a mai napon közkincsé vált a kiadvány.

A könyv írójáról, amit tudni lehet, a könyv függelékében leírásra került, melyhez sok segítséget nyújtott a Kanadában elő Gyenge Valéria, a szerző testvérének leánya.
A szerző emlékére egy óriásgyertya került meggyújtásra, majd Tóth Tibor felolvasta a szerző leányának, Nagy Ferencné Gyenge Ibolyának levelét, aki időskora miatt nem vállalkozott a könyvbemutatón való részvételre.

A FÉBE meghívására december hónapban Jászfényszarura várjuk a Kanadából haza látogató Garai Jánosné Gyenge Valéria olimpiai bajnokot, aki gyermekként többször járt nagyszüleinél Jászfényszarun.
Prof. Dr. Dobák Miklós a következő gondolatokkal ajánlotta a könyvet az olvasóknak: „…Gyenge Péter: Andris - egy parasztfiú története - korrajz és  helyrajz egy időben, a kornak és a helynek megfelelő szépirodalmi betétekkel.

Korrajz olyan értelemben, hogy az I. és II. világháború közötti felkapaszkodó parasztság, illetve a keveseknek megadatott egyéni karrier (a kis cselédből "csizmás képviselő") szemszögéből bemutatja a Trianon utáni Horthy korszak ma már sokszor nehezen érthető világát.

Helyrajzi munka is olyan értelemben Gyenge Péter kisregénye, hogy abban olyan Jászfényszaruhoz, a Jászsághoz köthető szociológiai, geográfiai hivatkozások vannak (még akkor is, ha esetleg egy-egy személy képzeletbeli szereplő), amelyek napjainkban, az utódok számára kézzelfogható kötődést teremtenek az elődökhöz. 

A regény a fentiekkel együtt sem csak egy dokumentarista mű, mert a kor és a körülmények láttatása egy ritka karriert megélt parasztfiú szemszögén keresztül történik. A történetekben szépirodalmi elemek, képzetek, asszociációk egyaránt jelen vannak…” 

A könyv másik ajánlója Ézsiás László – elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni -, akinek személyes élménye is volt a könyvvel kapcsolatban. Gyermekként neki édesapja mesélte, hogy nagyapja házában lezajlott eseményt is leírt a szerző a könyv egyik fejezetében.
A könyv szerkesztője megköszönte Kotánné Kovács Tímea a függelék anyanyelvi lektorának segítő közreműködését. A technikai segítőknek, így Basa Évának, Bognár Ágnesnek, Lajkóné Tanczikó Tündének, Lajkó Edinának, Mészáros Lászlónak, Mészáros Lászlónénak a gépelési, javítási, egyeztetési, és Szabados Tamás nyomdai előkészítő munkáját, valamint a jászfényszarui származású Molnár Andrea a gödöllői nyomda kereskedelmi vezetőjének segítő közreműködését.
A könyv megjelenését a következő jogi és magán személyek támogatták: Jászfényszaruért Alapítvány, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Berényi Ferenc (Jászfényszaru), prof. dr. Dobák Miklós (Budaörs), Ézsiás László (Budapest), Fekete Imre (Jászfényszaru), Garai Jánosné Gyenge Valéria (Kanada), Gyila Ferenc (Svájc), Pál Károly (Jászfényszaru), Pál Károlyné (Jászfényszaru), Pál László (Jászfényszaru), Pál Tamás (Jászfényszaru), Zielbauer János (Budapest).

A segítők és támogatók egy-egy tiszteletpéldányt vettek át.
Rövid szünet után a Berényi Színjátékos Társaság és a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai nagy sikerrel mutatták be a Zacc – jelenetek egy békebeli kávéház életéből című zenés darabot. A múlt század elejének hangulata jelent meg díszletben, jelmezben és zenében a színpadon. A közönség az ismert dallamokat az énekesekkel közösen dúdolta a nézőtéren.
A könyvbemutatóhoz kapcsolódó kulturális műsor költségeit a FÉBE önkormányzati pályázati forrásból biztosította.

Tóth Tibor